สาธิตการจัดการน้ำมันที่ข้นเหนียวจำนวนมาก

ปัญหาการกำจัดสภาพน้ำมันที่ข้นเหนียวที่มีปริมาณมาก เป็นปัญหาใหญ่ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ด้วยนวัตกรรมที่ใช้ เอ็มไซม์ OSEI EATER ll สามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ในเวลาที่รวดเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการย่อยสลายน้ำมันข้นเหนียวให้กลายเป็น น้ำ และ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 

Visitors: 24,302