สาธิตการกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

OSE ll พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในทะเล ชายฝั่งทะเล บนดิน หรือใต้ดิน ในทะเลสาป น้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย อย่างได้ผล ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนฉุกเฉินในการกำจัดน้ำมันรั่วไหลจาก EPA หน่วยยามฝั่งและกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกเหล่าทัพ องค์กรเอกชน กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

Visitors: 24,305