Products

Oil Spill Eater II (OSE II)
ผลิตภัณฑ์กำจัดน้ำมันรั่วไหล OSE II


 

เหตุผลที่ OSE II สามารถทดแทน COREXIT หรือ Dispersants

 1. Corexit เป็นสาร dispersants
 2. โดยทั่วไป สาร dispersantsจะทำให้น้ำมันแตกเป็นหยดเล็กๆและทำให้น้ำมันหรือสารอันตรายจมลง
  1. โดยการแตกตัวเป็นหยดที่เล็กลง จะยิ่งทำให้การปนเปื้อนกระจายเป็นวงกว้างมากกว่าพื้นที่ในตอนเกิดเหตุ
  2. เมื่อใช้ corexit นั่นหมายถึงกำลังทำให้ corexit แพร่กระจายไปกับน้ำมันด้วย
  3. น้ำมันหรือสารอันตรายจะถูกทำให้จมลงสู่ชั้นน้ำด้านล่าง
   1. ในการบรรจุลงในแผนสำหรับรับมือน้ำมันรั่วไหลฉุกเฉินแห่งชาติ (U.S. EPA NCP) ในหมวดสาร dispersant ได้นั้น มีข้อกำหนดไว้ว่าสาร dispersant นั้นจะต้องทำให้นั้นมันจมลงถึง 45 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 30 นาที
  4. สารอันตรายที่แพร่กระจายลงสู่ชั้นน้ำด้านล่างจะยิ่งทำให้มีการปนเปื้อนที่ลึกมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดพื้นที่ปนเปื้อนที่สองตามมา และส่งผลกระทบต่อ ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยหรือหากินอยู่ภายในพื้นที่ด้านล่าง
  5. น้ำมันที่ลอยอยู่บนพื้นมหาสมุทรที่ปนเปื้อนไปด้วยสารอันตรายส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตด้านล่าง และสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตได้
  6. เมื่อสารอันตรายที่จมลงสู่ชั้นน้ำด้านล่าง จะมีการขยายตัวตามพื้นมหาสมุทรโดยกระแสน้ำของมหาสมุทร ซึ่งจะยิ่งทำให้พื้นที่ปนเปื้อนขยายกว้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่อย่างรุนแรงมากขึ้น
  7. หลังจากนั้นเมื่อมีการเคลื่อนตัวของน้ำมันที่จมลงโดยคลื่นทะเล และน้ำมันเริ่มคืนตัวกลับเข้าหากันอีกครั้ง โดยการกลับคืนสู่รูปของ tar ball จะถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่งและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆบริเวณชายฝั่ง ในกรณีที่เป็นหาดทราย หากมนุษย์สัมผัส tar ball อันตรายที่เหนียวมากเหล่านี้ น้ำมันใน tra ball จะติดอยู่เป็นระยะเวลานาน
  8. สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบเมื่อใช้สาร dispersants
   1. สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวหรือหากินบนพื้นผิวมหาสมุทร
   2. สายพันธุ์ที่อาศัยหรืออยู่ในชั้นน้ำมหาสมุทร
   3. สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร หรือแหล่งอาหารภายใต้มหาสมุทร
   4. สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งหรือเส้นทางที่มีกระแสน้ำมหาสมุทรไหลเวียนผ่าน
   5. ในกรณีหาดทราย มนุษย์จะสัมผัสกับพื้นผิวน้ำมันรั่วไหลเหล่านี้
   6. มนุษย์ที่ผ่านเข้าไปจะได้รับสัมผัสกับสาร dispersants ที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลายที่เป็นพิษ
Visitors: 23,317