การทดสอบโดยบุคคลที่สาม กรณีน้ำมันรั่วไหล จากเรือ EXXON Valdez

ž

การทดสอบผลิตภัณฑ์ OSE II โดยบุคคลที่ 3 บริษัท EXXON
3rd-Party Performance Testing Performed by EXXON


ภาพการรั่วไหลของน้ำมัน จากเรือ Exxon-Valdez

น้ำมันรั่วไหลของ Exxon-Valdez

       การทดสอบสำหรับน้ำมันรั่วไหลที่เกิดจากเรือ EXXON Valdez โดย ดร.บราวน์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งอลาสก้า แฟร์แบงค์ โดยการใช้ OSE II ในการยับยั้งสารปิโตรเลียม โดยให้การสรุปว่า OSE II เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบำบัดสารรั่วไหลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ นักวิจัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าบริเวณอ่าวอลาสก้าที่มีจำนวนไมโครแบคทีเรียและไฮโดรคาร์บอนจำนวนมาก หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ OSE II จะมีการย่อยสลายทางชีวภาพได้เร็วขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้เติม OSE II ลงในท้องทะเล อย่างไรก็ตาม Exxon ยังคงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมียี่ห้อเก่าที่เคยใช้ ซึ่งความเป็นพิษสูง

Exxon-ValdezOil Spill •A test performed for the Exxon Valdez spill by the Dr. Brown University of Alaska Fairbanks, utilizing OSE-II on released petroleum, concluded it to be the mosteffective product to bio-remediate the spill. •Exxon chose to continue using their own brand of the highly toxic chemical, for spill response.

Visitors: 18,253